Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

YachtWorld Käyttöehdot (Päivitetty Elokuussa 2017)

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLA. TÄMÄ ON SOPIMUS. PÄÄSTÄÄKSEMME SINUT YACHTWORLDIN.COM PALVELUIHIN JA SIVUILLE, MUKAANLUKIEN SIVUT JOIHIN PÄÄSY ON VAIN YACHTWORLDIN JÄSENILLÄ (YLEISESTI, "Sivuille", SUOSTUT NÄIHIN EHTOIHIN JOTKA NÄET ALAPUOLELLA (KÄYTTÖEHDOT).

Sivut omistaa ja niitä operoi Boats Group ("YachtWorld.com"). Sivujen käyttösi pitää tapahtua näiden käyttoehtojen mukaan. Lue ehdot huolellisesti. YachtWorld.com tarjoaa pääsyn sivuilleen kun suostut näihin ehtoihin. Vierailemalla tai käyttämällä sivuja noudattamaan ja olemaan laillisesti sidottu näihin käyttöehtoihin. Ellet suostu näihin käyttöehtoihin, ole hyvä äläkä vieraile sivuilla. Jos olet YachtWorld.comin rekisteröity jäsen ("Jäsen"), sivujen käyttäminen pitää tapahtua myös näiden käyttöehtojen mukaan jotak on myös toimitettu sinulle YachtWorldin palvelusopimuksessa ("Palvelusopimus") ja Jäsenkäytännössä joka löytyy vain jäsenille -alueelta.

YachtWorld.com pidättää oikeuden, hienovaraisesti, muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa. Olet vastuussa siitä että käyt säännöllisesti katsomassa käyttöehtoja sivuilla että tulet tietämään mahdolliset tulevat muutokset niihin. Käyttämällä sivuja, suostut sitoutumaan siihen että katsot käyttöehtoja silloin tällöin. Ellet halua suostua tämmöiseen, ole hyvä äläkä käytä sivuja.

YachtWorld.com voi hienovaraisesti, ilman mitään varoistusta koska tahansa estää pääsysi ja käyttösi sivuille tai niiden osiinf.

Omistus

Mitää osaa sivuista ei saa uudelleenjulkaista, muokata, kopioida, toimittaa, lähettää tai näyttää kaupallisissa tarkoituksissa, koskee sivuja ja niiden johdannaisia, tai julkisesti näyttää missään muodossa paitsi jos se erikseen sallitaan näissä käyttöehdoissa ja palvelusopimuksessa. Mitään mikä mainitaan käyttöehdoissa tai sivuilla ei voida tulkita niin että myönnettäisiin mitään oikeuksia YachtWorld.comin omaisuuteen tai minkään kolmannen osapuolen omaisuuteen.

YachtWorld.com puolustaa agressiivisesti omaisuuttaan ja muita laillisia oikeuksiaan lain puitteissa ja hakee vahinkoja, korvauksia, asianajajiensa palkkioita ja oikeudenkäyntikuluja jos ne asiaan liittyvät.Sisältö

Kaikki oikeudet, omistukset ja hallinnointi joita websivustoilla näytetään mukaanlukien rajoittamattomasti sivuston ulkonäkö, tieto, tekstit, grafiikka, kuvat, ääni, videomateriaalit, logot, designit, ohjelmisto, tavaramerkit, palvelumerkit, nimet, URL osoite, esitystapa, järjestys ja hallinnointi kaikkien osien osalta kuuluu Yachtworld.com:lle ja se suojataan Yhdysvaltain ja kansainvälisillä tekijänoikeuslailla.

YachtWorld.com ei voi taata sisällön ja tietojen oikeellisuutta. Siksi käytät sivustoa omalla riskilläsi ja olet vastuussa itse siitä että varmistat tietojen

Rajoitettu lupa

Vierailijat saavat tietyin rajoituksin käyttää sivustoa ja sisältöä jos se ei a) vahingoita tai ole eturistiriidassa Yachtworld.comin liiketoimien kanssa, b) aiheuta kohtuutonta kuormaa Yachtworld.comin palvelimille ja infrastruktuurille; c) ole kytköksissä tai hyödyksi kolmannen osapuolen liiketoimissa sellaisenaan; d) ole ristiriidassa käyttöoikeuksien, sääntöjen, jäsenkäytäntöjen ja sopimusten kanssa; e) ei poista tavaramerkkejä, ei muuta niitä tai yritä esiintyä toisen tekemänä, koskee koko sisältöä ja f) ei riko mitään lakeja tai asetuksia. Kaikki oikeudet pidät


Muut käytön rajoitukset

Jokainen sivuston vierailija ja jäsen sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa tai sen sisältöä:

  1. Sisällön, vierailija-aineiston, asiakasmateriaalien, tietojen tai aineiston lähettäminen, lataaminen tai kuljettaminen, jossa on veneitä tai muita aluksia, jotka sijaitsevat missä tahansa maassa tai alueella, joka on Yhdysvaltojen tai EU:n yleisten taloudellisten sanktioiden kohteena tai tavoitteena (mukaan lukien mutta rajoittamatta Kuubaa, Irania, Pohjois-Koreaa, Sudania, Syyriaa ja Ukrainan Crimea-alue) tai kenenkään yksittäisen henkilön tai yksikön kanssa, joka liittyy mihin tahansa Yhdysvaltojen, EU:n tai muiden taloudellisiin tai kaupallisiin Sanktioon ("Sanktiot ") liittyviin sovellettaviin lakeihin, tai Yhdysvaltojen, EU:n tai minkä tahansa asiaan liittyvän EU:n jäsenvaltion vientivalvontalainsäädännön alla ("Vientivalvontasäädökset"), mukaan lukien mutta rajoituksetta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön, ulkomaisten varojen valvontaviraston ja EU:n konsolidoidun luettelon tai sellaisen yksittäisen henkilön tai yksikön, jonka yhteenlaskettu osuus on 50 prosenttia tai suurempi, kyseisen henkilön omistuksessa tai määräysvallassa, kussakin tapauksessa tällaiset sopimukset tai liiketoimet ovat ristiriidassa Sanktion tai Vientivalvontaa koskevien lakien kanssa. Yachtworld voi poistaa asiakkaan minkä tahansa rikkovan listauksen vuoksi.Tietosuoja

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Yachtworld järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Yachtworld ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ a) VERKKOSIVUSTON HYÖDYNTÄMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. VERKKOSIVUSTO TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON", JA HARTWALL KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, b) HARTWALL EI TAKAA ETTÄ (i) VERKKOSIVUSTO VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA, (ii) ETTÄ VERKKOSIVUSTO ON SAATAVANA KESKEYTYKSETTÄ TAI OIKEA-AIKAISESTI, VARMASTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, (iii) ETTÄ INFORMAATION OIKEELLISUUS JA LAATU, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON SAANUT VERKKOSIVUSTON KAUTTA, VASTAA KÄYTTÄJÄN ODOTUKSIA, c) KÄYTTÄJÄ VASTAA YKSIN TIETOJÄRJESTELMÄÄNSÄ KOSKEVASTA VAHINGOSTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU SISÄLLÖN LATAAMISESTA VERKKOSIVUSTOLTA. d) MIKÄÄN NEUVO TAI INFORMAATIO, KIRJALLISENA TAI SUULLISENA, JONKA KÄYTTÄJÄ SAA YACHTWORLDILTA TAI PALVELUN KAUTTA EI MUODOSTA MITÄÄN OIKEUDELLISESTI SITOVAA NEUVOA TAI TAKUUTA, JOTA EI ERITYISESTI OLE ILMAISTU NÄISSÄ EHDOISSA. YLLÄ OLEVA EI RAJOITA KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA. KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ YACHTWORLD EI VASTAA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN VIIVÄSTYS, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEESTÄ VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖMAHDOLLISUUDESTA AIHEUTUNUT VAHINKO, TULOJEN, LIIKEARVON, KÄYTTÖOIKEUDEN TAI TIEDON MENETYS TAIKKA MUU TALOUDELLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU: (i) VERKKOSIVUSTON  KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI SITÄ OLE VOITU KÄYTTÄÄ; (ii) KORVAAVAN TAVARAN TAI PALVELUN HANKKIMISESTA AIHEUTUNEESTA KULUSTA, JOKA PERUSTUU VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATUUN TIETOON, INFORMAATIOON TAI PALVELUUN TAI VIESTISTÄ JOKA ON VASTAANOTETTU VERKKOSIVUSTON KAUTTA; (iii) OIKEUDETTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIEDONSIIRTOIHIN TAI NIIDEN LUVATTOMATTOMASTA MUUTTAMISESTA; TAI (iv) MUISTA VERKKOSIVUSTOON LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTAVerkkosivuston sisältö on suojattu Amerikkalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen verkkosivustossa olevan aineiston, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, kopioiminen, muokkaaminen, hyödyntäminen, tallentaminen ja jakelu on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Yachtworld pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.  Verkkosivustolla esiintyvät Yachtworld -liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Boats Group tai mahdollisesti kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Boats Group tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tämän verkkosivuston käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä oikeutta käyttää jotain verkkosivustossa esiintyvää tavaramerkkiä, tuote- tai palvelunimeä tai slogania ilman Boats Group tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.